Svet-Stranek.cz
PD SERVIS - technický dozor, koordinátor BOZP

Zasíťování pozemků pro stavbu 12ti RD, příprava území a rozšíření veřejného osvětlení - Kojetice:vedení projektů, technický dozor investora, koordinátor BOZP, inspekce nemovitostí, správa

Zasíťování pozemků pro stavbu 12ti RD, příprava území a rozšíření veřejného osvětlení - Kojetice

Na zakázce zasíťování pozemků pro stavu RD v Kojeticích (okres Mělník) jsem pro obec zajišťoval poradenství při vstupním hodnocení projekčního řešení, následně zpracování studie nového (optimalizovaného) řešení, projednání s dotčenými orgány a zajištění stavebního povolení pro příjezdovou komunikaci. Následně jsem připravil výběrové řízení na generálního dodavatele stavby a prováděl technický dozor investora při výstavbě inženýrských sítí - vodovod, tlaková kanalizace, plynovod, rozvody NN a VO. Samozřejmě vč. zajištění kolaudace a převzetí správci sítí.
odvodňovací pás - příprava komunikace
zásypy vodovod a kanalizace
plynovod
přípojka plyn
přeložka NN + VO
celkový pohled
návštěvníků stránky
celkem173 483