Svet-Stranek.cz
PD SERVIS - technický dozor, koordinátor BOZP

Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ Kojetice:vedení projektů, technický dozor investora, koordinátor BOZP, inspekce nemovitostí, správa

Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ Kojetice

U této zakázky jsem zajišťoval výběrová řízení na dodavatele stavební a technologické části, technickou dokumentaci pro stavební část, projednání s dotčenými orgány (hygiena), koordinaci prací, technický dozor stavebníka.
nová tecnologie 3
nová technologie 2
nová technologie
návštěvníků stránky
celkem175 348