Svet-Stranek.cz
PD SERVIS - technický dozor, koordinátor BOZP

Rozsah a popis nabízených služeb:vedení projektů, technický dozor investora, koordinátor BOZP, inspekce nemovitostí, správa

Rozsah a popis nabízených služeb

Vlastníte nemovitost a přemýšlíte, jak ji smysluplně udržovat, do čeho investovat?

 • Zhodnotíme technický stav budovy a doporučíme opravy či technické úpravy s důrazem na smysluplnost a návratnost investice.
 • Navrhneme možné stavební úpravy s cílem zvýšit výnosy z pronájmu, podpořit prodej (půdní vestavby, výměna a posílení technologického vybavení, přestavby a změny využití apod.).
 • Poradíme s rozvržením a rozsahem údržby objektu s důrazem na optimalizaci provozu, snížení provozních nákladů a zvýšení komfortu.

Uvažujete o koupi nemovitosti, ale bojíte se koupit zajíce v pytli?


 • Prohlédneme nemovitost a zhodnotíme její technický stav, technickou vybavenost, rizika provozu a odhadneme náklady na nutné opravy.
 • Zajistíme podklady a jednoduchou studii možností dalšího nakládání s nemovitostí (možnosti přestavby, změny využití apod.) ve vztahu k technickému stavu a konstrukci budovy a ve vztahu k území a závazným předpisům (územní plán, památková ochrana apod.).
 • Pomůžeme Vám s převzetím bytu či domu od developera, zkontrolujeme kvalitu a soulad díla s projektovou dokumentací a smluvní specifikací.

Chcete stavět, rekonstruovat a chcete mít jistotu dodržení ceny, kvality a termínů?

ve fázi projektu
 • Zajistíme Vám nabídky projektantů a pomůžeme Vám vybrat nejvhodnější firmu podle stupně projektové dokumentace a rozsahu díla.
 • Budeme kontrolovat projekt v průběhu jeho tvorby a navrhovat technická řešení, zajistíme implementaci Vašich představ do projektu tak, aby návrh byl takový, jaký ho chcete.
 • Dohlédneme na kvalitu technického řešení a jeho vliv na cenu díla, zkontrolujeme koordinaci profesí - jednotlivých technologií.
 • Samostatně vypracujeme menší projekční úkoly - studie přestaveb, klientské změny, projekty přestaveb bytů, kanceláří.
 • Ve spolupráci s projektantem zapracujeme do projektu odpovídající opatření na poli BOZP.
ve fázi realizace:
 • Zajistíme Vám nabídky stavebních firem (tendr), pečlivě je zkontrolujeme a vyhodnotíme, doporučíme Vám výběr nejvhodnější podle referencí, rozsahu a ceny díla.
 • Zpracujeme pro Vás kvalitní smlouvu o dílo a povedeme jednání před jejím podpisem, abychom pro Vás vyjednali nejlepší podmínky.
 • Budeme vykonávat technický dozor - kontrolovat kvalitu a rozsah díla, přebírat zakryté konstrukce, kontrolovat soulad s projektovou dokumentací, řešit technické potíže vzniklé v průběhu výstavby.
 • Budeme vykonávat funkci koordinátora BOZP na staveništi, vypracujeme plán BOZP, budeme ho aktualizovat a kontrolovat plnění předpisů BOZP.
 • Povedeme jednání se zhotovitelem, dotčenými orgány a sousedy, budeme Vás pravidelně informovat o průběhu stavby (v případě Vašeho zájmu se můžete veškerých jednání účastnit osobně).
 • Budeme kontrolovat rozsah hotových prací, výkazy prostavěnosti a fakturaci.
 • Zajistíme kolaudaci a předání hotového díla a předání všech potřebných dokladů, certifikátů, revizí apod.
po dokončení: 
 • V případě Vašeho zájmu převezmeme nemovitost do správy, nabídneme Vám servis v rozsahu který Vám bude vyhovovat
 • Pomůžeme Vám s pronájmem či prodejem nemovitosti.
Konkrétní rozsah služeb stanovíme podle Vašich potřeb a rozsahu díla mandátní smlouvou. Každá zakázka si zaslouží individuální přístup. Bližší informace Vám poskytneme na osobní schůzce po prostudování podkladů a návštěvě budoucího staveniště.
návštěvníků stránky
celkem173 480